Jabatan Pengajian Melayu

IPG kampus Tengku Ampuan Afzan, 27200 Kuala Lipis, Pahang

TAJUK PENULISAN AKADEMIK

 TAJUK

PENULIS

Persamaan Lambang dan Makna Dalam Peribahasa Bahasa Semai dan Bahasa Melayu MRS

Haiwan Sebagai Perlambangan Dalam Peribahasa Orang Semai:

http://202.185.40.102/ojs/gema/article/view/2224/1632 

 SDM & MRS
Dropout Prevention Intiatives For Malaysian Indigenous Orang Asli Children ABM
Pola Kehadiran Murid Di Sekolah Kebangsaan Murid Orang AsliABM et al
Aktiviti Nyanyian Lagu-Lagu Tarian Sewang Dalam P&P Bahasa Melayu di Sekolah Orang Asli ZKD & AFK
Penguasaan Penulisan Karangan Bahasa Melayu Dari Perspektif Komunikatif NAI
Alam dan Budaya Dalam Bahasa Kiasan Bahasa Semai MRS
Program Kecemerlangan Pendidikan Murid Orang Asli SK Lanai: Kolaborasi antara Pusat Kecemerlangan Pedagogi Peribumi dengan Rakan Lapangan
ABM et al
Interpretasi Kota Gelanggi Sebagai Mitos DZM
Pemartabatan Bahasa Kebangsaan Dalam Pembinaan Negara Bangsa AWS
Pemerolehan bahasa Kanak-kanak berusia dua tahun: Satu tinjauan

 MRS

Sistem Pendidikan Dwibahasa di Negara-Negara ASEAN

 MRS

Lagu-lagu Tarian Sewang di Kalangan Masyarakat Orang Asli: Tinjauan dari Aspek Intrinsik  JPM
Teknik Drama Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu: Tinjauan Terhadap Sikap  Dan Minat Murid Orang Asli Di  Sekitar Negeri Pahang JPM

Pelaksanaan Komsas dalam pelajaran Bahasa Melayu di sekolah menengah: Satu Tinjauan

 MRS

Berkomunikasi  Secara Profesional Melambangkan Pendidik Cemerlang MRS

Kesediaan Guru-guru Sekolah Rendah Melaksanakan Perubahan Bahasa Pengantar Mata Pelajaran Sains dan Matematik

 MRS

Ciri-ciri Tatabahasa Transformasi Generatif Dari Segi Aspek Struktur dan Hubungannya Dengan Perkembangan Tatabahasa Bahasa Melayu RGO

Kelas Dewasa Bagi Ibu Bapa Murid Orang Asli dan Peribumi (KEDAP): Satu Pengamatan Tentang Sikap Peserta Program Terhadap Pendidikan

ABM

Kelas Dewasa Ibu Bapa Murid Orang Asli dan Peribumi (KEDAP): Satu Tinjauan

 MRS & ABM

Kamus Dewan dan Kamus Besar: Perbandingan Aspek Kandungan Medan Maklumat MRS
Perancangan Bahan Ejaan dan Sebutan, Peristilahan dan Perkamusan Dalam Bahasa Melayu Di Malaysia RGO
 

TARIKH PENTING BULAN INI

No upcoming events

ANDA PELAWAT YANG KE:

free counter
vpn españa